Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 16 september

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndagen den 16 september 2019 klockan 18:00 i sessionssalen, kommunhuset.

Mötet inleds med
- Underhållning från Kulturskolan
- Love Holgerssons OS-satsning uppmärksammas

Mötet är öppet för allmänheten.

Ärenden1.

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2019/001102.

Reglemente och samverkansavtal - Västmanland-Dalarna lönenämnd
Dnr 2019/003353.

Val av ledamot och ersättare till Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Dnr 2019/003634.

Nyemission Bärkehus AB
Dnr 2019/003655.

Årsredovisning Region Dalarna 2018
Dnr 2019/003156.

Årsredovisning Finsam 2018
Dnr 2019/002727.

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Dnr 2018/005818.

Avsägelse som ledamot i familje- och utbildningsnämnden
Dnr 2019/003629.

Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2019/0038110.

Sammanträdestider 202011.

Delgivningar
Dnr 2019/00090
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-16
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

MöteshandlingarPDF (pdf, 12.4 MB)