Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 17/11

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder i förvaltningshuset Smedjebacken, måndag den 17 november 2014, klockan 18.00.

      Föredragningslista

 1. Val av kommunfullmäktiges presidium
 2. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande
 3. Ekonomisk redovisning från nämnder och styrelser
 4. Riktlinjer för föreningsbidrag
 5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag
 6. Överprövning av detaljplan Barkaränget
 7. Motion om upprättande av näringslivsstrategi (M)
 8. Motion om införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Smedjebackens kommun (M)
 9. Budget 2015 samt plan 2016-2017
 10. Utdebitering 2015
 11. Lösen modulbyggnad Hagge skola
 12. Styrning gatubelysning – investeringsmedel
 13. Delårsbokslut 2014-08-31
 14. Serveringstider under Skid-VM 2015
 15. Matpriser 2015 Gläntans restaurang
 16. Val av 6 nämndemän till Falu Tingsrätt
 17. Interpellation från Lotta Gunnarsson (M) till kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (S)
 18. Sammanträdestider 2015
 19. Delgivningar 

  Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på ärendet om Budget 2015 mellan klockan 18.00-18.30. 


Sidan senast uppdaterad: 2014-11-14
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Du kan se mötet via webb-TV på denna länk. Bambuserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster