Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 17 december

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder den 17 september 2018, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset Smedjebacken.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ärenden:

 

1.

 

 

Ekonomisk redovisning från nämnder och styrelser
Dnr 2018/00126

 

2.

 

 

Partistöd 2019, samt redovisning 2017
Dnr 2018/00241

 

3.

 

 

Lönepolicy för Smedjebackens kommun
Dnr 2018/00464

 

4.

 

 

Ny förbundsordning VBU
Dnr 2018/00535

 

5.

 

 

Motion - Attraktiv arbetsplats med intraprenad (M)
Dnr 2018/00196

 

6.

 

 

Motion (MP) om kortare arbetstid inom omsorgen
Dnr 2017/00529

 

7.

 

 

Motion om att anta en ny energi- och klimatstrategi och att öka investeringar i solelproduktion (V)
Dnr 2018/00308

 

8.

 

 

Upphävande av beslut med anledning av ny översiktsplan
Dnr 2018/00569

 

9.

 

 

Gemensamt reglemente kommunstyrelse och nämnder
Dnr 2018/00567

 

10.

 

 

Revidering kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2018/00568

 

11.

 

 

Revidering familje- och utbildningsnämndens reglemente
Dnr 2018/00578

 

12.

 

 

Revidering omsorgsnämndens reglemente
Dnr 2018/00579

 

13.

 

 

Revidering miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Dnr 2018/00583

 

14.

 

 

Revidering kulturnämndens reglemente
Dnr 2018/00580

 

15.

 

 

Naturreservat Barkens öar
Dnr 2017/00182

 

16.

 

 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser 2019-2022
Dnr 2018/00612

 

17.

 

 

Val av oppositionsråd 2019-2022
Dnr 2018/00592

 

18.

 

 

Rätt att utse ombud
Dnr 2018/00603

 

19.

 

 

Ordning för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser
Dnr 2018/00604

 

20.

 

 

Ordning för inkallande av ersättare i VBU
Dnr 2018/00605

 

21.

 

 

Delgivningar
Dnr 2018/00097

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-13
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Följ kommunfullmäktiges sammanträde via Webb-Tv 
youtube.comlänk till annan webbplats

Länk till handlingarnaPDF (pdf, 10 MB)