Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 17 juni

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndagen den 17 juni 2019 klockan 18:00 i sessionssalen, kommunhuset.

Mötet inleds med
- Utdelning av prestationsmedalj
- Information/presentation från VD:n Ovako AB

Mötet är öppet för allmänheten.

Ärenden1.

Ekonomisk redovisning samt budgetuppföljning kommunen
Dnr 2019/001362.

Preliminär budget 2020
Dnr 2019/002563.

Justering ramar budget 2019
Dnr 2019/002574.

Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål
Dnr 2019/002645.

Motion - Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enlig LOV
Dnr 2018/002916.

Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen
Dnr 2018/005237.

Om- och tillbyggnad personallokaler Frejgatan
Dnr 2019/000928.

Revidering kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2018/005689.

Reglemente för krisledningsnämnden
Dnr 2019/0021110.

Motion - Införande av förslagslåda samt digitalisering av medborgarförslag
Dnr 2019/0025511.

Val av nämndemän 2019
Dnr 2019/0004512.

Avsägelse som ersättare i familje- och utbildningsnämnden
Dnr 2019/0030013.

Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt ersättare i Bärkehus AB, SEAB och SENAB
Dnr 2019/0029414.

Delgivningar
Dnr 2019/00090
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-17
Webbredaktör: Mona Hyttsten