Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 18 december

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 18 december 2017 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.


 1.  Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2017/00067

 

2.   Inköps- och upphandlingspolicy Dnr 2017/00456

 

3.   Ändring i Region Dalarnas förbundsordning Dnr 2017/00424

 

4.   Inrättande av kommunförbund i Dalarna Dnr 2017/00497

 

5.   Partistöd 2018, samt redovisning 2016 Dnr 2017/00109

 

6.   Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Dnr 2017/00518

 

7.   Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr 2017/00517

 

8.   Motion - Närsjukvårdsteam i Smedjebackens kommun Dnr 2017/00318

 

9.   Upphävande av policy för vägbidrag kf 2017-06-22 § 87 Dnr 2017/00524

 

10. Detaljplan kvarteret Timmermannen Dnr 2016/00413

 

11. Interpellation om öppna nämndssammanträden Dnr 2017/00570

 

12. Motion om självständiga resultatenheten i skolan Dnr 2017/00568

 

13. Motion om införande av digitala nämndshandlingar Dnr 2017/00569

 

14. Avsägelse ledamot i kulturnämnden Monica Wetterskog (MP)
      Dnr 2017/00547

 

15. Avsägelse som ersättare i kulturnämnden Sandra Jansson-Perälä (MP) 
      Dnr 2017/00571

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12
Webbredaktör: Mona Hyttsten