Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 18 februari

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder den 18 februari 2018, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset Smedjebacken.

Ärenden

 1.


Utredning gällande drift och administration av kommunens lönehantering

Dnr 2018/00482

 2.


Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Dnr 2019/00027

 3.


Biblioteksplan 2019-2020

Dnr 2019/00034

 4.


Skolbiblioteksplan 2019-2020

Dnr 2019/00031

 5.


Revidering arvoden WBAB

Dnr 2019/00059

 6.


Motion om förbättrad och billigare kollektivtrafik (V)

Dnr 2018/00335

 7.


Motion om införande av strategi för ökat trähusbyggande i Smedjebacken

Dnr 2018/00409

8.


Val av 12 huvudmän till Norrbärke Sparbank

Dnr 2019/00063

 9.


Avsägelse vice ordförande i familje- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/00073

 10.


Avsägelse kommunrevisionen

Dnr 2019/00061

 11.


Avsägelse från uppdraget som ersättare i Kolbäcksåns Vattenförbund

Dnr 2019/00083

 12.


Delgivningar

Dnr 2019/00090

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-14
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information