Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 18 juni

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder den 18 juni 2018, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset Smedjebacken.

Ärenden 

 

 

 

 1

 

Budgetuppföljning Dnr 2018/00193

 

 

 2.


Upphävande av likabehandlingspolicy med tillhörande planer m.m
Dnr 2018/00214

 

 


 3. 


Årsredovisning 2017 Region Dalarna Dnr 2018/00219

 

 


 4.

 

Årsredovisning 2017 - Västerbergslagens samordningsförbundDnr 2018/00191

 

 

 5.

 Årsredovisning 2017 Axel Branders stipendiefond Dnr 2018/00131

 

 

 
 6.


 Preliminär budget 2019 Dnr 2018/00268

 

 


 7.


 Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna Dnr 2017/00188 

 

 

 8.


Bekräftelse på borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommunivests motpartexponeringar avseende derivat Dnr 2018/00221

 

 

 
 9.


Konstnärlig gestalning vid ny- och ombyggnationer Dnr 2018/00233

 

 

 10.

 
Arvodesreglemente och arvodesnivåer för mandatperioden 2019-2022 Dnr 2017/00375

 

 

 
 11.

 
Partistöd mandatperioden 2019-2022 Dnr 2018/00299

 

 


 12.


Gemensam överförmyndarnämnd Dnr 2018/00277

 

 

 
 13.

 
Arvoden till valförrättare Dnr 2018/00278

 

 

 
 14.


 Detaljplan Röbacken Dnr 2018/00052

 

 

 
 15.

 
Val av ersättare i omsorgsnämnden (S) Dnr 2018/00178

 

 

 16.

 
Motion - Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enligt LOV (M) och (C) Dnr 2018/00291

 

 

 17.

 
Motion om att anta en ny energi- och klimatstrategi och att öka investeringar i solelproduktion (V) Dnr 2018/00308

 

 


 18.

 
Delgivningar Dnr 2018/00097

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-15
Webbredaktör: Mona Jansson

Mer information

Följ mötet via Youtube  
(Klicka på videor när du är i Youtube)länk till annan webbplats

 Länk till handlingarna (pdf, 14.2 MB)PDF (pdf, 10.6 MB)

Om inte webbsändningen fungerar i Internet Explorer (kräver HTML5), prova i stället med GoogleChrome