Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 18 september

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder i kommunhuset Smedjebacken, måndag den 18 september 2017, klockan 18.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Dagordning

 

 1. Information om flyktingmottagandet och etablering Dnr 36021

2. Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2017/00067

3. Avgifter och kontrollantarvode vid lotterier Dnr 2017/00273

4. Motion (SD) - Revidera tidigare beslut om verksamhetsområde Lillängsvägen
    i Torrbo Dnr 2017/00087

5. Motion (C) - omprövning av VA-strategin Dnr 2017/00090

6. Motion (SD)-Dagbarnsverksamhet i Smedjebackens kommun Dnr 2017/00172

7. Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn Dnr 2017/00321

8. Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Dnr 2017/00331

9. Attestreglemente Dnr 2017/00373

10. Motion (M) - Öka möjligheterna för val av seniorboende Dnr 2017/00344

11. Interpellation om löneskillnader mellan kommunanställda kvinnor och män
      Dnr 2017/00326

12. Avsägelse som ledamot i omsorgsnämnden Dnr 2017/00397

13. Sammanträdestider 2018 Dnr 2017/00376

Hela dagordningen med bilagorPDF (pdf, 4.5 MB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-11
Webbredaktör: Mona Jansson

Mer information

Sammanträdes sänds via Webb-TV på denna länk.

 Kommunfullmäktige Webb-TVlänk till annan webbplats