Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 19 februari

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 19 februari 2018 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.

 

 

 

 

 

 

1. Information Samarkand 2015

2. Bildande av koncernbolag-Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB

3. Bolagsordning och ägardirektiv för koncernbolag-Smedjebackens kommuns
Förvaltnings AB

4. Bildande av anläggningsbolag-Barken Vatten & Återvinning AB

5. Bolagsordning och ägardirektiv för anläggningsbolag-Barken Vatten &
Återvinning AB

6. Borgensförbindelse Barken Vatten & Återvinning AB

7. Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

8. Bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal för WessmanBarken
Vatten Återvinning - WBAB

9. Bolagsordning och ägardirektiv Bärkehus AB

10. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Smedjebackens kommuns
Förvaltnings AB samt val av 1 revisor och revisorsersättare

11. Val av 3 ledamöter till Barken Vatten & Återvinning AB samt val av 1 revisor
och 1 revisorsersättare

12. Val av ombud till Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB och Barken
Vatten & Återvinning AB

13. Reviderad Förbundsordning Västerbergslagens Samordningsförbund

14. Fastställande av taxa gällande Grävningsbestämmelser i Smedjebackens
kommun

15. Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

16. Avsägelse som ersättare i familje- och utbildningsnämnden

17. Avsägelse ledamot i Hagstedtska inrättningen

18. Fyllnadsval av ledmot i familje- och utbildningsnämnden

19. Fyllnadsval av nämndeman

20. Motion-Garanti för utevistelse och friskt luft åt våra äldre

21. Interpellation-Öka möjligheterna för våra friska äldre i Smedjebacken med
seniorboende

22. Interpellation om skattefinansierad politisk aktivism

23. Delgivningar

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13
Webbredaktör: Mona Jansson