Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 19 juni

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder i kommunhuset Smedjebacken, måndag den 19 juni 2017, klockan 18.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Dagordning


 

1.

 

Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2017/00067

 

2.

 

Förvärv av aktier i Inera AB Dnr 2017/00149

 

3.

 

Motion om upprättande av en långsiktig äldreomsorgs- och tillgänglighetsplan Dnr 2016/00242

 

4.

 

Preliminär budget 2018 Dnr 2017/00254

 

5.

 

Utökning av borgensram Smedjebacken Energi & Vatten AB Dnr 2017/00194

 

6.

 

Handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat våld 2017-2020 Dnr 2016/00499

 

7.

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken Dnr 2017/00248

 

8.

 

Regionkommun Dalarna - länsregion Dnr 2017/00188

 

9.

 

Region Dalarnas årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 Dnr 2017/00230

 

10.

 

Årsredovisning för år 2016 - Västerbergslagens samordningsförbund Finsam Dnr 2017/00245

 

11.

 

Upphävande av äldre författningar Dnr 2017/00236

 

12.

 

Ägardirektiv för Bärkehus AB Dnr 2017/00271

 

13.

 

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Dnr 2017/00270


14.

 

Investering energieffektivisering Dnr 2017/00277


 15.

 

Medborgarförslag - Ändring av kommunnamn Dnr 2017/00207

 

16.

 

Medborgarförslag - Bekämpning av jättebjörnloka Dnr 2017/00312

 

17.

 

Delgivningar Dnr 2017/00068


Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Sammanträdes sänds via Webb-TV på denna länk.

Kommunfullmäktige Webb-TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster