Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 19 september

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndagen den 19 september 2016, klockan 18:00, i kommunhusets sessionssal.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.


 

Ärenden

 

1.

 

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

 

2.

 

Budgetuppföljning nämnder och styrelser

 

3.

 

Ärendet utgår - exploateringavgift Åkerivägen

 

4.

 

Motion - Kommunens skulder

 

5.

 

Motion om nollbasbudgetering för år 2016 och framåt

 

6.

 

Motion - färre medarbetare per chef

 

7.

 

Motion - Utredning om för- och nackdelar med sammanslagning mellan Smedjebacken och Ludvika kommun

 

8.

 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

 

9.

 

VA-verksamhetsområde Sörbo-Backbotten-Näset

 

10.

 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015 - Region Dalarna 

 

11.

 

Årsredovisning Stiftelsen Axel Branders Stipendiefond

 

12.

 

Val av ersättare i kulturnämnden

 

13.

 

Sammanträdestider 2017

 

14.

 

Delgivningar


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-19
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information