Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 2019-04-29

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder den 29 april 2019, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset Smedjebacken.

Ärenden

1.


Redovisning från nämnder och styrelser

Dnr 2019/00110

 2.


Revisionsberättelse för år 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

Dnr 2019/00205

 3.


Årsredovisning 2018 Smedjebackens kommun

Dnr 2019/00160

 4.


Finansiering ny förskola

Dnr 2017/00314

 5.


Organisation IT-enheten

Dnr 2018/00444

 6.


Revidering av taxebilaga för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område

Dnr 2019/00162

 7.


Motion - Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre

Dnr 2018/00085

 8.


Redovisning av ej besvarade motioner

Dnr 2019/00165

 9.


Revidering arvoden Barken Vatten & Återvinning AB

Dnr 2019/00060

10.


Arvoden till WBAB:s revisorer

Dnr 2019/00186

11.


Utökat uppdrag för ATL om tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt jusering av reglemente och samarbetsavtal

Dnr 2019/00174

12.


Omfördelning borgensramar

Dnr 2019/00197

13.

Motion - Införande av Rättviksmodellen vid detbitering av livsmedelskontroll
Dnr 2019/00185

14.

Medborgarförslag - Bostäder för äldre och handikappade i Söderbärke

Dnr 2019/00159

15

Avsägelse som suppleant i Bärkehus och SEAB styrelse

Dnr 2019/00131

16.

Delgivningar

Dnr 2019/00090

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-29
Webbredaktör: Evamari Anestedt