Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 20 april, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Kommunfullmäktige sammanträder med reducerat antal ledamöter.

Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på ärendet om årsredovsining 2019, från klockan 18.00-18.30.

Ärende

1.

Information om kommunens arbete med coronaepidemin
Dnr 2020/00170

2.

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2020/00086

3.

Reviderad budget 2020 med anledning av coronaepidemin
Dnr 2020/00201

4.

Årsredovisning och bokslut 2019 Smedjebackens kommun
Dnr 2020/00084

5.

Revisionsberättelse för år 2019 samt beslut om ansvarsfrihet
Dnr 2020/00216

6.

Bolagspolicy för Smedjebackens kommunkoncern
Dnr 2019/00469

7.

Ägardirektiv och Bolagsordning för Bärkehus AB
Dnr 2020/00039

8.

Ägardirektiv och Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB
Dnr 2020/00038

9.

Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB
Dnr 2020/00040

10.

Ägardirektiv för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB
Dnr 2020/00037

11.

Bolagsordning WBAB
Dnr 2020/00155

12.

Markpris Röbacken
Dnr 2020/00161

13.

Utträde ur Falun Borlänge Regionen
Dnr 2020/00132

14.

Detaljplan för del av Danskbo 2:2
Dnr 2019/00321

15.

Föreskrift om eldningsförbud
Dnr 2020/00148

16.

Val av lekmannarevisorssuppleant i Smedjebackens kommuns
Förvaltnings AB
Dnr 2020/00217

17.

Val av lekmannarevisorssuppleant i Barken Vatten & Återvinning AB
Dnr 2020/00232

18.

Val av ersättare i Kolbäcksåns Vattenförbund
Dnr 2020/00231

19.

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Dnr 2020/00218

20.

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i familje- och utbildningsnämnden samt ersättare i omsorgsnämnden (SD)
Dnr 2020/00227

21.

Delgivningar
Dnr 2020/00085


Sidan senast uppdaterad: 2020-04-20
Webbredaktör: Mona Hyttsten