Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 22 juni

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 22 juni, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Kommunfullmäktige sammanträder med reducerat antal ledamöter.


 

Ärende

1.

Information om kommunens arbete med pandemiplanering
Dnr 2020/00170

2.

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser
Dnr 2020/00086

3.

Budget 2021 Smedjebackens kommun
Dnr 2020/00281

4.

Revidering av taxa för livsmedelskontroll
Dnr 2020/00284

5.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2020/00282

6.

Föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Dnr 2020/00283

7.

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av förslag till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Dnr 2020/00308

8

Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget Vad
Dnr 2019/00509

9

Årsredovisning och revisionsberättelse för Västerbergslagens Samordningsförbund 2019
Dnr 2020/00236

10.

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB
Dnr 2020/00286

11.

Bibliotekssamverkan i Dalarna
Dnr 2018/00511

12.

Borgen till Strömsholms Kanal AB vid omsättning av lån
Dnr 2020/00288

13.

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Dnr 2020/00312

14.

Avsägelse (M) från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och gemensam överförmyndarnämnd
Dnr 2020/00248

15.

Delgivningar
Dnr 2020/00085

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-17
Webbredaktör: Mona Jansson