Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 23 april

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 23 april 2018 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.

 

 

 

 

1. Budgetredovisning nämnder och styrelser

2. Policy och handlingsplan gällande alkohol, droger och missbruk

3. Förändringar i aktieägaravtalet för Falun-Borlänge regionen AB

4. Motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner

5. Motion (M) om aktivitetskrav för att undvika utanförskap

6. Motion (M) om upprättande av handlingsplan för utveckla olika former av kvalitativa seniorboenden för äldre

7. Årsredovisning och bokslut 2017

8. Revisionsberättelse för år 2017

9. Inrättande av kommunförbund i Dalarna

10. Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB - KSFAB

11. Motion (C) om att stresstesta kommunens ekonomi

12. Arkivreglemente för Smedjebackens kommun

13. Handlingsplan enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO

14. VA-verksamhetsområde Österbo/Lernbo

15. Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
2018-2022 - avfallsplan

16. Översyn av nämndsorganisationen inför mandatperioden 2019-2022

17. Motion - Attraktiv arbetsplats med intraprenad (M)

18. Fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om miljögifter i
norra- och södra Barken

19. Avsägelse som ersättare i omsorgsnämnden - Anette Andersson

20. Delgivningar

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-23
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Följ mötet via Youtube  
(Klicka på videor när du är i Youtube)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till handlingarnaPDF (pdf, 14.2 MB)

Om inte webbsändningen fungerar i Internet Explorer (kräver HTML5), prova i stället med GoogleChrome