Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 24 april

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 24 april 2017, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset

Mötet är öppet för allmänheten.


 

Mötet inleds med underhållning från kulturskolan

 

Allmänhetens frågestund gällande ärendet Årsredovisning 2016, Smedjebackens kommun

 

1.

 

Information - Välfärdsfaktorer i Västerbergslagen Dnr 34881

 

2.

 

Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2017/00067

 

3.

 

Taxa för skollovsplats 2017 Dnr 2017/00064

 

4.

 

Revisionsberättelse 2016 Dnr 2017/00195

 

5.

 

Årsredovisning och bokslut 2016 Dnr 2017/00114

 

6.

 

Kommunikationspolicy Dnr 2016/00446

 

7.

 

Rekryteringsprocessen - upphävande av beslut Dnr 2017/00115

 

8.

 

Årsredovisning 2016 för Axel Branders Stipendiefond Dnr 2017/00098

 

9.

 

Revisorsarvoden WBAB Dnr 2017/00140

 

10.

 

Motion - Inrättande av fritidsbank i Smedjebacken Dnr 2017/00111

 

11.

 

Motion - Dagbarnsverksamhet i Smedjebackens kommun Dnr 2017/00172

 

12.

 

Delgivningar Dnr 2017/00068

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information