Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 24 februari

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 24 februari, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.


Dagordning:1.

Presentation av kommunens medarbetarundersökning
Dnr 428502.

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2020/000863.

Allégården och optionsavtal 2021
Dnr 2019/005844.

Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern
Dnr 2019/004705.

Investering om-/tillbyggnad personallokaler Frejgatan
Dnr 2019/000926.

Revidering av riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn
Dnr 2019/002017.

Omprövning av tidigare beslut om arvode för ordförande/vice ordförande i Barken Vatten & Återvinning AB
Dnr 2020/000478.

Svar på motion (C) om regnbågsflaggan
Dnr 2019/005649.

Svar på motion (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium
Dnr 2019/0040010.

Svar på motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i Smedjebackens kommun
Dnr 2019/0045611.

Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar
Dnr 2020/0009712.

Motion (M) - Lika möjligheter för kvinnor och män
Dnr 2020/0011113.

Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året
Dnr 2020/0011014.

Fråga (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande om folkhälsoarbetet under 2019
Dnr 2020/0009615.

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Dnr 2020/00082

16.

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (SD)
Dnr 2020/00081

17.

Avsägelse ledamot kommunfullmäktige och ledamot VBU (S)
Dnr 2020/00119

18.

Delgivningar
Dnr 2020/00085
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information