Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 25 november

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 25 november, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.

Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på ärendet om budget 2020, mellan klockan 18.00-18.30.

1.

Ekonomisk uppföljning kommunfullmäktige
Dnr 2019/00110

2.

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2019-08-31
Dnr 2019/00406

3.

Budget 2020 samt plan 2021-2022
Dnr 2019/00256

4.

Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022
Dnr 2019/00480

5.

Utdebitering 2020
Dnr 2019/00474

6.

Revidering av taxor idrottsanläggningar
Dnr 2019/00426

7.

Revidering taxor räddningstjänsten
Dnr 2019/00427

8.

Revidering av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats
Dnr 2019/00463

9.

Revidering av plan-, kart- och bygglovtaxa
Dnr 2019/00506

10.

Revidering av taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område
Dnr 2019/00504

11.

Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens område
Dnr 2019/00505

12.

Revidering av avgifter för hunddagis
Dnr 2019/00500

13.

Revidering matpriser omsorgsnämnden
Dnr 2019/00501

14.

VA-taxa 2020
Dnr 2019/00502

15.

Avfallstaxa 2020
Dnr 2019/00503

16.

Borgensram 2020 kommunkoncernen
Dnr 2019/00488

17.

Partistöd 2020, samt redovisning 2018
Dnr 2019/00149

18.

Revidering informationssäkerhetspolicy
Dnr 2019/00443

19.

Reglemente och samarbetsavtal för gemensamma servicenämnden
Dnr 2019/00475

20.

Val av ledamot och ersättare till gemensamma servicenämnden
Dnr 2019/00510

21.

Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2
Dnr 2017/00151

22.

Ändrad organisation för krisstöd i Smedjebackens kommun
Dnr 2019/00376

23.

Motionssvar - Införande av förslagslåda samt digitalisering av medborgarförslag
Dnr 2019/00255

24.

Motionssvar - Införande av Rättviksmodellen vid debitering av livsmedelskontroll
Dnr 2019/00185

25.

Motion om införande av förbud mot tiggeri i Smedjebackens kommun
Dnr 2019/00456

26.

Interpellation - Rökfri arbetstid i Smedjebackens. kommun
Dnr 2019/00399

27.

Avsägelse som ersättare i familje- och utbildningsnämnden (MP)
Dnr 2019/00464

28.

Avsägelse som ledamot i familje- och utbildningsnämnden (S)
Dnr 2019/00481

29.

Avsägelse från uppdraget som revisor (C)
Dnr 2019/00536

30.

Avsgäelse från uppdraget som ersättare i valnämnden (C)
Dnr 2019/00537

31.

Delgivningar
Dnr 2019/00090


 

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-25
Webbredaktör: David Wallman

Mer information