Smedjebackens kommun, till startsida

Vad gäller när man ska sätta upp valaffischer?

Vi får in en del frågor om affischering i samband med valet som är i höst. Det finns en del att tänka på när man ska sätta upp en affisch. Bland annat krävs det tillstånd från både polis och markägare. Det är begränsad tid som affischerna får sitta uppe med mera.

Här har kan du ta del av vad som gäller när du ska sätta upp valaffischer.

För valaffischering gäller nedanstående riktlinjer:

 • Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering på offentlig plats.
 • Tillstånd från markägare krävs för uppsättning på övrig mark.
 • Valaffischer får sättas upp max fem (5) veckor innan val och ska vara borttagna senast en (1) vecka efter valdagen.
 • Valaffischerna ska placeras så att de inte utgör en säkerhetsrisk för gående och övrig trafik vilket innebär att de inte får placeras på vägområde, trottoarer och ej i övrigt hindrande för framkomlighet samt minst 10 meter från korsning.
 • Valaffischer ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.
 • Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Tillsyn av valaffischerna ska ske så att de inte vållar nedskräpning i området.
 • Valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordning (exempelvis belysningsstolpar, vägmärken).
 • Valaffischer får inte placeras i kurva eller korsning eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.
 • Valaffischering får inte göras på busskurer, broar i tunnlar eller andra typer av anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning.
 • Valaffischering får inte göras på träd samt inte placeras på flytetyg på sjöar eller vattendrag.

Är affischerna ej placerade enligt ovan förbehåller sig kommunen rätten att ta bort dessa och fakturera kostnaden.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-02
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Tekniska kontoret
Tfn: 0240-66 00 00