Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige har 35 ledamöter som väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Fullmäktige tar beslut i de ärenden som anses särskilt viktiga för kommunen, som kommunens budget, stora ekonomiska åtaganden, övergripande mål och riktlinjer. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöterna i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder varannan månad i kommunhusets sessionssal. Sammanträdena är offentliga och vem som helst är välkommen att närvara för att lyssna på mötena.

Två gånger per år har allmänheten rätt att ställa frågor. Det är när beslut tas om kommunens budget för kommande år, samt när beslut om kommunens bokslut/årsredovisning tas.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter valet 2014 ser ut så här:
Socialdemokraterna  15
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 3
Moderaterna  6
Centerpartiet 5
Folkpartiet  1
Sverigedemokraterna 3

Ledamöter

Parti

 

Fredrik Rönning

(S)

 

Carin Runeson

(S)

 

Ingemar Hellström

(S)

 

Åsa Engberg

(S)

 

Thomas Björnhager

(S)

 

Helena Andersson

(S)

 

Solweig Nyrede

(S)

 

Lena Ludvigsson-Olafsen

(S)

 

Leif Nilsson

(S)

 

Hans Jansson

(S)

 

John Andersson

(S)

 

Monica Forsgren

(S)

 

Håkan Svensson

(S)

 

Kjell Midér

(S)

 

Monica Georgsson

(S)

 

Vanja Larsson

(V)

 

Christer Larsson

(V)

 

Calle Morgården

(MP)

 

Yvonne Johansson

(MP)

 

Jan-Erik Lind

(MP)

 

Lotta Gunnarsson

(M)

 

Gertrud Jernberg-Zernig

(M)

 

Håkan Berggren

(M)

 

Birgitta Eriksson-Granqvist

(M)

 

Kristina Karlsson

(M)

 

Georg Schuisky

(M)

 

Göran Engström

(C)

 

Jan Tholerus

(C)

 

Håkan Jansson

(C)

 

Sven-Erik Danielsson

(C)

 

Mildred Eggen

(C)

 

Jari Antell

(L)

 

Johan Persson

(SD)

 

Tobias Johansson

(SD)

 

Einar Ågren

(SD)

 

 

 

 

Ersättare

Parti

 

Sven Gåsfors

(S)

 

Elin Forsgren

(S)

 

Bengt Norrlén

(S)

 

Aulikki Gåsfors

(S)

 

Johan Reyier

(S)

 

Margareta Åhrman

(S)

 

Rågher Thelin

(S)

 

Maria Söderlund

(S)

 

Annika Lönnström

(V)

 

Robert Göransson

(V)

 

Åsa Eriksson

(MP)

 

Barbro Lovang

(MP)

 

Karin Winqvist

(M)

 

Boris Norrlén

(M)

 

Cecilia Tomlund

(M)

 

Bjarne Magnusson

(C)

 

Mona Sundberg

(C)

 

Anders Lindblom

(C)

 

Agneta Karlsson

(L)

 

Torsten Åslund

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-01
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunfullmäktige
Carin Runeson
Ordförande

Mobil: 070-517 00 69
c.runeson@gmail.com

Kansliavdelningen
Tfn: 0240-66 01 17
Fax: 0240-66 01 00
kommun@smedjebacken.se