Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Den övervakar att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsen har även ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, kollektivtrafikfrågor, fastighetsfrågor och kommunal mark, gator/vägar och parker.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ett teknik- och fritidsutskott som består av 3 ledamöter.

Ledamöter

Parti

Ersättare

Parti

Fredrik Rönning, ordförande

(S)

Åsa Engberg

(S)

Ingemar Hellström, vice ordf

(S)

Carin Runeson

(S)

Solweig Nyrede

(S)

Bo Sjelin

(S)

Kjell Midér

(S)

Anders Karlsson

(S)

Eira Henriksson

(S)

Jens Hellberg

(S)

Sven Gåsfors

(S)

Mohamed Luay Mahmoud

(S)

Krister Larsson

(V)

Annika Lönnström

(V)

Calle Morgården

(MP)

Åsa Eriksson

(MP)

Lotta Gunnarsson

(M)

Kristina Karlsson

(M)

Gertrud Jernberg-Zernig

(M)

Cecilia Tomtlund

(M)

Jan Tholerus

(C)

Sven-Erik Danielsson

(C)

Göran Engström

(C)

Håkan Jansson

(C)

Tobias Johansson

(SD)

Johan Persson

(SD)

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-30
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Kommunalråd
Fredrik Rönning

Tfn: 0240-66 01 14
Mobil:
fredrik.ronning@smedjebacken.se

Kansliavdelningen
Kerstin Söderlund
Kommunchef

Tfn: 0240-66 00 90
Fax: 0240-66 01 00
kerstin.soderlund@smedjebacken.se