Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vision och mål

Vår vision

Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.

 

Kännetecken

Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling

Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast
mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd.

Kommunen är naturskön och rik på vatten med möjlighet till sjönära boende och fantastiska rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.

I Smedjebackens kommun finns närhet; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen. 

Mål

En kommun för alla

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god.  Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration.

Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar. 

Jobb och innovationskraft

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och
tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad.

Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.

Attraktivt boende

Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Bra och effektiv kommunal service

Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar.
Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

En ekokommun i framkant

Smedjebacken har länge legat i framkant i miljöarbetet. Vi ska fortsätta det arbetet och jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-05
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Fredrik Rönning
Kommunalråd
tfn: 0240-66 01 14
fredrik.ronning@smedjebacken.se