Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Näringsliv/Utvecklingsenhet

Näringslivs-/utvecklingsenheten arbetar strategiskt och omvärldsorienterat. Vi strävar efter att skapa ett brett engagemang kring kommunalt utvecklingsarbete såväl inom som utanför den kommunala organisationen. Vår ambition är att Smedjebackens kommun ska vara Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i.

Näringslivsarbetet i kommunen utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och sammanfattas i fyra punkter:

  • Ekonomi i balans
  • Ökad attraktivitet
  • Ökad sysselsättning
  • Ökad kompetens

I kommunen finns över 1 000 registrerade företag.

Stål- och verkstadsindustrin är den dominerande näringen i kommunen. Tjänstesektorn är välrepresenterad med många företag inom olika branscher.

Handeln är väl tillgodosedd i kommunen. Det finns också ett flertal restauranger med hotell- och konferensmöjligheter.

Kommunens näringslivs-/utvecklingsenhet är en mötesplats för blivande och befintliga företag.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22
Webbredaktör: Roger Sjöberg

Kontakt

Lennart Silfverin
Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 30
lennart.silfverin@smedjebacken.se

Roger Sjöberg Näringslivssekreterare
Tfn: 0240-66 01 80
roger.sjoberg@smedjebacken.se

Besöksadress
Kyrkogatan 2, Smedjebacken

Postadress
Smedjebackens kommun
Utvecklingsenheten
777 81 Smedjebacken

Dataskyddsombud:
Christer Granqvist dataskyddsombud@smedjebacken.se

Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken