Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Bygg för framtiden i Smedjebacken

Här finner ni några exempel på byggbar mark och byggnationer som är på gång i Smedjebackens kommun.

Förutom dessa har vi fler områden klara för byggnation av flerbostadshus och egnahemsvillor i attraktiva lägen, såväl sjönära som centralt belägna. Vi har en färdig LIS-plan som resulterat i att vi idag har ca 150 tomter med strandnära läge. Vår senaste nyproduktion i kommunen är ett bostadsområde om 36 hyresrätter med 100% uthyrning. Marknaden finns. Självklart hjälper vi även till att förmedla kontakter med privata markexploatörer.

Varmt välkommen att höra av dig!

Det är mycket som händer på byggfronten i Smedjebacken idag!

Det kommunala bostadsbolaget Bärkehus bygger ett 8-våningshus med 37 lägenheter med centralt läge i Smedjebacken med beräknad inflyttning hösten 2018.

Bärkehus bygger även ett nytt äldreboende i Moga-området med 32 lägenheter och som även det beräknas stå färdigt hösten 2018.

I strandnära läge invid Kolbäcksån bygger en privat entreprenör 8 bostadsrätter i en första etapp med byggstart hösten 2017. Fler etapper planeras.

Byggklara bostadsområden

Brustorpet

Brustorpet i Söderbärke

I ett attraktivt läge i Söderbärke, ca 10 km från Smedjebackens tätort, ligger Brustorpet som erbjuder en trevlig och trivsam boendemiljö i ett naturskönt läge. Brustorpet ligger centralt med närhet till skola, affärer, butiker och restaurang. Området har ett trafiktillgängligt läge med närhet till väg 66 som erbjuder god kommunikation till Västerås-Stockholm samt övriga Dalarna. Inom ca 1 km når man även Söderbärkes tågstation. Aktuell detaljplan finns för området som medger bostadsbebyggelse. Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns i planområdet och ny bebyggelse kan därför enkelt anslutas.

Detaljplan: 
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 574.2 kB) 

Kyrkogatan

Bykaraktär och gammal trästadsbebyggelse möts i en unik miljö längs Smedjebackens äldsta gata Kyrkogatan. Karaktären har förstärkts och bibehållits genom ett åtgärdsprogram som bl.a innebar nybyggnadtion av flerbostadshus under 1990-talet. Fortfarande finns det möjlighet att förtäta och bebygga ett område som rymmer ett 30-tal lägenheter med tillhörande komplementbyggander och parkeringsplatser. Detaljplan och illustrationer finns. Området ligger inom VA-verksamhetsområde och med möjlighet till fjärrvärmeanslutning.

Centrum/Kyrkoallén

Mitt i centrala Smedjebacken ligger denna tomt om ca 5000 m2, med alla tänkbara tekniska förutsättningar såsom el,vatten, VA och fjärrvärme framdraget. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, samt villor. Tomten ligger nära buss, torg och butiker, med gångavstånd till idrottsplats och strand. En undersökning bland Smedjebackens äldre befolkning pekar ut detta som ett högst attraktivt läge för äldrebostäder.

LIS-områden

Kommunens plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vann laga kraft i mars 2011 och innefattar 62 områden med stor geografisk spridning. Målet är att möjliggöra nybyggnationer med strandskyddslättnader i attraktiva sjölägen. Hittills har planen resulterat i ett 150-tal tomter för bostadsbebyggelse i ett tiotal områden. Intresset är stort. För tillfället arbetar vi med att ta fram ett antal nya detaljplaner och fler förväntas det att bli.Vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med privata markägare som kan erbjuda LIS-tomter.

LIS-planPDF (pdf, 9.1 MB) (pdf, 9.1 MB)

Karta över LIS-områdenPDF (pdf, 1.5 MB)

 

Byggklara industritomter

 

Plankarta Söderbärke byggbar industrimark

Mellan Smedjebacken och Fagersta ca 500 m väster om Söderbärke tätort och i direkt anslutning till Rv 66 finns byggklara industritomter på Åkerivägen. Totalt areal 4 ha.

Plankarta SöderbärkePDF (pdf, 166.9 kB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Utvecklingsenheten
Lennart Silfverin
Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 30
lennart.silfverin@smedjebacken.se

Miljö och byggkontoret
Tfn: 0240-66 00 00

miljobygg@smedjebacken.se