Smedjebackens kommun, till startsida

Fler uppställningsplatser

Det finns önskemål och en efterfrågan av fler uppställningsplatser för husbilar i centrala Smedjebacken.  Roger Sjöberg, näringslivsenheten och Sanna Broman, stadsarkitekt är ansvariga för projektet att hitta lämpliga platser och atbetet har redan påbörjats.

Det är stor efterfrågan och önskemål om fler uppställningsplatser som är centralt belägna i Smedjebacken. Idag finns en camping i Gladtjärn och en i Malingsbo. I hamnen i Smedjebacken finns 5 uppställningsplatser som ofta är fullbokade. 2014 var det 190 olika ekipage som sökte sig ner till hamnen och ställde sig där. Ansvaret för uppställningsplatserna i hamnen har båtklubben. Finns det inte plats i hamnen så parkerar man där det finns plats exempelvis parkeringar som finns centralt.

Nu har arbetet påbörjats att ta fram lämpliga förslag på platser och ansvariga för projektet är Roger Sjöberg, näringslivsenheten, turismansvarig och kontaktperson mot besöksnäringen och Sanna Broman, stadsarkitekt på miljö- och byggkontoret. Arbetet har som sagt redan påbörjats och man har börjat titta på områden som Heros, Västansjö och närheten av hamnen. De har även tagit hjälp av företagaren på orten som driver en husbil och husvagnsfirma för att få tips och råd. Fler förslag tas gärna emot. Kontakta då Roger Sjöberg på näringslivsenheten.

I arbetet ska man också hitta och bestämma en rimlig nivå på uppställningsplatserna och dess service. Som service bör det finnas möjlighet till tömning av latrin/gråvatten, påfyllnad av dricksvatten och laddstolpar för el. Det ska inte bara vara en grusplan utan besökarna ska kunna ha möjlighet att veva ut sin markis och ställa ut sina stolar och bord. De ska försöka hitta en entreprenör som driver projektet och som sköter om drift och underhåll av platserna.

Vidare ska även ett förslag och en plan för det här tas fram med bland annat en kostnadskalkyl

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-25
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Näringslivsenheten
Roger Sjöberg
Tfn: 0240-66 01 80
roger.sjoberg@smedjebacken.se