Smedjebackens kommun, till startsida

Tillväxtpaketet ska kratta manegen för näringslivet

Nu har arbetet med Tillväxtpaketet kommit igång. Ludvika och Smedjebackens kommuner vill bli bättre på att skapa förutsättningar för att företagen som redan finns här ska ha möjlighet att växa och att fler vill flytta hit, både företag och invånare.

Sedan mitten av januari i år arbetar Jonas Andersson som processledare för ”Tillväxtpaketet Ludvika Smedjebacken – att växa i takt”, som pågår till 31 oktober 2015. Redan hösten 2012 genomfördes ett pilotprojekt, som utmynnade i ett antal förslag till åtgärder. Ambitionen är att de två kommunerna tillsammans med andra offentliga aktörer ska kunna matcha näringslivets behov och skapa förutsättningar för expansion.

– Nu ska vi se till att göra verklighet av allt prat. En del av det som föreslogs har redan genomförts inom den löpande verksamheten i kommunerna, men det finns mycket kvar att göra, säger Jonas Andersson.

Samarbete leder längre

Projektet innehåller tre prioriterade områden: infrastruktur, samhällsplanering och kompetensutveckling. Det sistnämnda området drivs av Samarkand2015.

I Ludvika och Smedjebacken har det under många år varit en negativ utvecklingstrend, och kommunerna har på olika sätt anpassat sig till den verkligheten. I Tillväxtpaketet samarbetar den offentliga sektorn och näringslivet för att snabbt utveckla arbetssätt som i stället stöttar den starka expansion som pågår, både inom många av de befintliga företagen och inom den förväntade gruvverksamheten.

I pilotprojektet ingick en scenariostudie om hur gruvetableringar påverkar Ludvika kommun. Där framgår att utfallet i antal sysselsatta givetvis beror på om det blir ett eller två gruvbolag som etablerar sig. Men antalet påverkas i ännu större utsträckning av hur väl gruvverksamheten integreras med övriga näringslivet och med arbetsmarknaden, alltså hur stor del av leveranserna till gruvdriften som kan ske lokalt och hur stor del av arbetskraften som kommer att bo i närområdet.

– Tillväxtpaketet ska skapa goda förutsättningar för att antalet sysselsatta ska bli så högt som möjligt, i bästa fall 1500 personer. Ett exempel är att kunskapen om den positiva tillväxten i den här regionen behöver spridas, både hos allmänheten och bland företag, säger Jonas Andersson.

Tillväxtpaketet Ludvika Smedjebacken – att växa i takt

Projektet finansieras till största delen av Tillväxtverket och Region Dalarna, dessutom bidrar Falun Borlänge-regionen AB samt Ludvika och Smedjebackens kommuner. Sammanlagt åtta miljoner kronor satsas under projekttiden.

Projektet är ett av de tre projekt som Tillväxtverket stödjer under rubriken ”Samhandling vid stora investeringar” för att kommun, region och andra aktörer ska finna vägar att arbeta tillsammans för att få ut det bästa möjliga för den lokala och regionala ekonomin.

Det breda engagemanget i den här sortens utveckling blir tydligt när man ser sammansättningen på Tillväxtpaketets styrgrupp. Utöver kommunalråden och företrädare från övriga finansiärer deltar landshövdingen Maria Norrfalk samt representanter från Trafikverket, Säfsen Resort, ABB, Nordic Iron Ore, Grängesberg Iron och Spendrups. Det bäddar för att en bestående plattform för samverkan etableras.

 

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Jonas Andersson
Processledare
Tfn 0240-863 71

jonas.andersson2@ludvika.se