Avgifter 2023

Avgifter och taxor inom vård och omsorg för år 2023

Hemtjänst

Avgifter och taxor

Hemtjänst 0-8 timmar/månad

295 kr/timme

Hemtjänst över 8 timmar/månad

2 359 kr/månad

Trygghetslarm

250 kr/månad*

Särskilt boende


Vård- och omsorgsavgift

2 359 kr/månad

Matabonnemang

3 802 kr/månad

Hyra Allégården

4 036 kr/månad

Hyra Solgården

5 698 kr/månad

Hyra Hedgården

4 146 kr/månad

Hyra Munkbogården

Varierar beroende på lägenhetens storlek.

Korttidsboende


Mat

127 kr/dag

Service och omvårdnad

79 kr/dag

Kommunal hälso- och sjukvård


Hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för personer under 20 år

0 kr

Hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för personer över 20 år

200 kr/besök**

Tidssamordnande besök, exempelvis läkare

200 kr/besök**

Uteblivet eller sent avbokat besök

300 kr + 50 faktureringsavgift

Utprovning hjälpmedel under 20 år

0 kr

Utprovning hjälpmedel över 20 år

250 kr/hjälpmedel

Övriga avgifter


Dagverksamhet

70 kr/dag för mat samt kostnad för resor.

_________________________________________________________________________________________________________

*Vid samtidigt behov av hemtjänstinsatser och trygghetslarm: om hemtjänstavgiften per månad överstiger kostnaden för trygghetslarm, 250 kr/månad, betalas enbart hemtjänstavgift, maximalt 2 359 kr/månad. Om hemtjänstavgift per månad understiger kostnaden för trygghetslarm, 250 kr/månad, betalas enbart kostnaden för trygghetslarm.

**Högkostnadsskydd för hembesök och tidssamordnade besök inträder vid en kostnad av 600 kr/månad. Detta högkostnadsskydd gäller ej hjälpmedel eller avgift för uteblivet besök.

Sidan senast uppdaterad: