Hälsofrämjare

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, sedan den 1 januari 2019 en person anställd i den nya rollen hälsofrämjare.
Hälsofrämjaren ska driva ett förebyggande hälsofrämjande arbete som är riktat till den äldre befolkningen i kommunen.
Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen, och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Här på hemsidan kommer det läggas upp lite olika tips på aktiviteter.
Under det senaste året har hälsofrämjare Solveig (tillsammans med andra) startat flera stavgångs-grupper och här kan du läsa om lite "bra-att-tänka-på-tips" för stavgångWord.

Kontakt

Solveig Bodare

Hälsofrämjare

0240- 66 03 86

Sidan senast uppdaterad: