Hälsofrämjare

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, sedan den 1 januari 2019 en person anställd i den nya rollen hälsofrämjare.
Hälsofrämjaren ska driva ett förebyggande hälsofrämjande arbete som är riktat till den äldre befolkningen i kommunen.
Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen, och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Kommunens hälsofrämjare sammanställer också aktivitetskalendern.
I denna kan de föreningar som har, eller kommer att starta upp aktiviteter för äldre (65+), annonsera gratis.
Aktivitetskalendern publiceras i annonstidningen "Väsman runt".
Om er förening vill vara med eller om ni vill veta mer, hör av er till hälsofrämjaren (kontaktuppgifter nedan).
Det ni behöver uppge är:
- namn på aktivitet,
- start och stoppdatum
- klockslag för aktivitet
- var aktiviteten hålls
- namn på ledare samt kontaktuppgifter till denne för mer information/anmälan.

Aktuella aktiviteter:
Här på hemsidan kommer det läggas upp lite olika tips på aktiviteter.

Kurs "Falltrygghet för äldre", förebygg fall och lär dig falla rätt, hösten 2021 Pdf, 401.2 kB.

"bra-att-tänka-på-tips" för stavgång Word, 16.3 kB.


Kontakt

Johanna Andersson

Hälsofrämjare

0240- 66 03 86

Sidan senast uppdaterad: