Hemtjänst och stöd i hemmet

Du som är 65 år eller äldre och i behov av hjälp för att klara av vardagen kan få stöd och service enligt socialtjänstlagen.

Är du i behov av stöd och service i hemmet kan du själv göra en ansökan om hemtjänst till kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp.
Klicka här Öppnas i nytt fönster. för att läsa mer om hur du gör en ansökan. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom dessa kontaktuppgifter. Öppnas i nytt fönster.
Hemtjänsttaxan bestäms årligen och du kan läsa mer om alla avgifter inom omsorgen här. Öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter ansökan?

Om din ansökan beviljas av biståndshandläggare skickas en beställning gällande insatserna till samordnare i hemtjänsten. Samordnare i hemtjänsten tar en första kontakt med dig för att boka en tid när insatserna ska starta och berätta hur det kommer att utföras.
Insatserna utförs sedan av kommunens hemtjänstpersonal.

Vad är hemtjänst och stöd i hemmet?

Hemtjänst innebär att du kan få stöd och service av kommunens hemtjänstpersonal i ditt hem. Hjälpen kan utföras dagtid och nattetid. Den service och det stöd som beviljas och utförs utgår från ditt behov av hjälp. Hemtjänsten kan bland annat hjälpa till med personlig hygien, förflyttning, handling och ledsagning.

Läs mer:

Kontakt

Enhetschef hemtjänsten

Enhetschef hemtjänsten

0240-66 03 42


Samordnare för hemtjänsten

Samordnare för hemtjänsten

0240-66 00 44


Administratör omsorgen/trygghetslarm

0240-66 02 12


Administratör omsorgen/kontaktmannaskap

0240-66 00 33


Hemtjänstgrupper

Norra/Västra 0240-66 02 90

Södra/Östra 0240-66 03 02

Söderbärke 0240-66 88 60

Demensteamet 0240-66 04 40

Nattpatrullen 0240-66 00 55

Sidan senast uppdaterad: