Gruppboende eller bostad med särskild service

Insatsen bostad med särskild service för vuxna kan man få om man trots stöd inte klarar av ett vanligt boende

Man får en bostad som är anpassad till funktionshindret och det stöd man behöver av personal. Lägenheten är den enskildes privata bostad. Den enskilde betalar hyra, kostnader för mat, kläder, hygienartiklar, fritidsaktiviteter osv.

En gruppbostad är ett antal lägenheter som är hopbyggda med gemensamma utrymmen. Där bor personer som har omfattande behov av stöd av personal.
I Smedjebacken finns tre gruppbostäder samt en enhet med särskilt anpassad bostad.

Ansökan om boendeinsatsen görs hos LSS-handläggare.

Sidan senast uppdaterad: