Fixarverkstans dagverksamhet

Fixarverkstaden erbjuder dagligsysselsättning enligt Socialtjänstlagen främst till personer med psykiska funktionshinder som i dagsläget inte kan medverka på den öppna arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

På Fixarverkstaden kan du träffa andra, få stöd och delta i olika aktiviteter Det kan vara ett bra sätt att undvika eller bryta isolering, få rehabilitering och/eller arbetsträna.
Insatsen är individuellt anpassad och planeras utifrån dina förutsättningar, behov och intressen. Målet är att du ska stärka din möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

För att delta krävs ett beslut från biståndshandläggaren.

Vi sysslar med bland annat:

  • Vaktmästeri sysslor
  • Praktik
  • Att baka till konferenser
  • Köra exempelvis förrådssaker och liknande till kommunens olika verksamheter
  • Hjälper äldre personer med olika sysslor
  • Tvättar arbetskläder
  • Olika legoarbeten med mera

Sidan senast uppdaterad: