Hemtjänst

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen ett ansvar att underlätta för äldre och funktionshindrade att bo hemma.

Är du i behov av stöd och hjälp i hemmet, kan du själv göra en ansökan om hemtjänst till kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp.

Efter att insatserna beviljats av biståndshandläggare skickas en beställning till samordnare i hemtjänsten.
Samordnare i hemtjänsten tar en första kontakt med dig för att boka in när insatserna kommer att starta och berätta hur det kommer att utföras.
Insatserna utförs sedan av kommunens hemtjänstpersonal.

Ansökan

Du kan ansöka om hemtjänst genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Blankett för ansökan om insatser Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta biståndshandläggare genom kommunens hemsida Länk till annan webbplats. eller via växeln.

Överklagan

Om din ansökan inte beviljas får du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan lämnas till Förvaltningsrätten av handläggaren som fattat ditt beslut, du vänder dig alltså till handläggaren först för att överklaga

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, lättare beredning av måltider och skötsel av hemmet.

Du kan även beviljas insatser i form av

  • Matdistribution
  • Serviceinsatser exempelvis: hjälp med post och Inköp/apoteksärende, städning, veckotvätt och enklare klädvård.
  • avlösning i hemmet.
  • trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Via vårdbegäran från vårdcentral utför hemtjänsten även HSL-uppdrag

Kontaktmannaskap

Hemtjänstpersonalen arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att man får en kontaktman utsedd när man har beviljade insatser. Ansvarig kontaktman ser till att en genomförandeplan upprättas utifrån hur du vill att dina beviljade insatser ska utföras.

Kontakt

Helena Reigans

Enhetschef hemtjänsten

0240-66 03 42


Erika Turunen & Maria Ryttmer

Samordnare för hemtjänsten

0240-66 00 44


Daniel Hyttsten

Administratör omsorgen/trygghetslarm

0240-66 02 12


Karin Hemming

Administratör omsorgen/kontaktmannaskap

0240-66 00 33


Hemtjänstgrupper

Norra 0240-66 02 90

Södra 0240-66 03 02

Söderbärke 0240-66 88 60

Demensteamet 0240-66 04 40

Nattpatrullen 0240-66 00 55

Sidan senast uppdaterad: