Trygghetslarm hemtjänst

Trygghetslarm är ett hjälpmedel som gör att du kan tillkalla hjälp från hemtjänsten vid dygnets alla tider.

Larmet kan bidra till att du känner ökad trygghet och säkerhet i ditt hem. Vill du ansöka om trygghetslarm ska du ta kontakt med biståndshandläggare.

Vad händer när man larmar?

Trygghetslarmet består av en trygghetstelefon och en bärbar larmklocka, som du sätter på armen eller hänger runt halsen. Detta larm är kopplat till telefonen. Du kan larma både genom att trycka på larmknappen på trygghetstelefonen och larmklockan.

När du har larmat ringer trygghetstelefonen upp larmpersonal i hemtjänsten via högtalaren i telefonen. Du kan tala direkt med larmpersonalen. De ser på sin telefon varifrån larmet kommer och ser till att du får hjälp.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 250 kr per månad för dem som inte har hemtjänst. Om man har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften om man har behov av trygghetslarm. Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som saknar avgiftsutrymme helt befrias från att betala avgift. Läs mer om avgifter här.

Sidan senast uppdaterad: