Information om världsläget

Med anledning av de händelser i Ukraina är det många som känner oro inför världsläget. Vi har samlat information, frågor och svar samt länkar till svenska myndigheter som har bekräftad information.

Smedjebackens kommun följer händelseutvecklingen mycket noga och har kontakt med andra myndigheter. Migrationsverket har gett länsstyrelsen i uppdrag att inventera tillfälliga boendeplatser, en förfrågan som kommit till kommunen som genomför en inventering i frågan.

Kommunen har också valt att visa sitt stöd för Ukraina på infartsskyltarna.

16 mars aktiverade kommunchef Susanne Hedman Jensen kommunens krisledningsstab. Staben hanterar beredskapsfrågor utifrån världsläget, planering av flyktingmottagande och pandemirelaterade frågor.

Information från staben 13 april

Information från staben 8 april

Information från staben 1 april

Information om flyktingmottagnade och vaccinering 25 mars

Läs mer om kommunens arbete i nyheten publicerad 18 mars.

På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från svenska myndigheter om händelseutvecklingen. På regeringen.se kan du följa de senaste och tidigare presskonferenser som ges.

I oros tider sprid rykten och falska påstående blandat med det som också är sant. Det innebär att det är viktigt att vara källskritisk innan man sprider informationen vidare. På Krisinformation.se samt MSB:s webbplatser kan du läsa mer om källkritik och vad som är bra att tänka på.

På krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet. Här finns också information om vart du kan vända dig för att få stöd.

Rädda Barnen har tagit fram en app Safe place för barn och unga med stark stress eller oro. Läs mer på Rädda barnens webbplats:

Mottagning och inskrivning av elever från Ukraina påbörjas under vecka 16. Samordnas av Lena Karlsson. Undervisningen startar efter påsklovet, måndag den 25 april.

Skolan tar emot elever som registrerats hos Migrationsverket och erhållit massflyktingstillstånd / tillfälligt uppehållstillstånd.

Kontakta Lena Karlsson

Tfn: 0240-66 03 27

E-post: Lena.karlsson@edu.smedjebacken.se

Skolverket har tagit fram information till ukrainska vårdnadshavare och elever om den svenska skolan.

Information på svenska Länk till annan webbplats.

Information på ukrainska Länk till annan webbplats.

Från 25 mars gäller ukrainskt pass eller ID-kort på bussarna i Dalarna. Ukrainska medborgare som kan uppvisa giltiga identitetshandlingar får åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis.

Dalatrafik informerar om att från 25 mars gäller ukrainskt pass eller id-kort på bussarna i Dalarna Länk till annan webbplats.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massdirektivet.

Migrationsverket söker bostäder och i första hand i närheten av deras befintliga kontor. Om du är fastighetsägare och vill delta i en upphandling kan du läsa mer på Migrationsverkets webbplats. Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner.

Migrationsverket har samlat information om vad som gäller när personer från Ukraina kommer till Sverige. Massdirektivet vad gäller? Anskan om asyl och anmälan enligt massdirektivet med mera.

Information om aktuellt läge - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Bärke pastorat hjälper till med insamling

Privatpersoner som vill hjälpa till med till expempel att sänka saker till Ukraina kan ta kontakt med Elin Hannus, tjänstgörande kyrkoherde i Bärke pastorat.

Bärke pastorat är det nya namnet efter att Söderbärke och Norrbärke församlingar i Svenska kyrkan slagits samman från 1 januari 2022.

Se kontaktuppgifter på Bärke pastorats webbplats Länk till annan webbplats..

 

Det finns flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton.

I Smedjebackens kommun finns skyddsrum. Du tillhör inget skärskilt skyddsrum utan använder det som är närmats. Vart det närmaste akyddsrum finns kan du se på MSB:s webbplats om skyddsrum (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Skyddsrummen ansvarar den som äger fastigheten om det finns ett skyddsrum i fastigheten. Ägaren kan vara kommunal eller privat fastighetsägare eller en bostadsrättsförening

VMA viktigt meddelande till allmänheten också kallat Hesa Fredrik ett utomhus system som varnar vid större olyckor eller annan fara och händelser som kan ske. Ca 50 % av befolkningen har möjlighet att höra utomhussignalen där man bor. Hesa Fredrik testas fyra gånger per år.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr om vad du som medborgare behöver tänka på om det blir en kris/krig som rör bland annat livsmedel, elbortfall, brist på vatten eller kommunikationen bryts.

Länsstyrelsen Dalarna har aktuell information om läget i Ukraina och i Sverige samt lägesrapport för länet.


Hälsoundersökning

Nyanlända till Sverige erbjuds en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att erbjuda en genomgång av din hälsa och information om dina rättigheter om sjukvård.

Tolk på ditt språk beställs till besöket. I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning. Detta är ett erbjudande och gratis för dig/din familj. Migrationsverket eller andra myndigheter får inte ta del av resultatet av hälsoundersökningen.

Kontaktuppgifter:

Om du inte får en kallelse är du välkommen att kontakta Asyl-och Migranthälsa Dalarna för att boka en tid. Telefon: 0225-49 65 96 Mail: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se

Broschyr med kontaktuppgifter Pdf, 669.8 kB.

Arbetsförmedlingen har lagt ut information som man vill anställa en person från Ukraina.

Läs mer på arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket har information på olika språk vad som gäller för hundar, katter och andra sällskapsdjur

Jordbruksverket.se hundar, katter och andra sällskapsdjur. Länk till annan webbplats.

Skatteverket har information om bland annat samordningsnummer, arbeta i Sverige med mera.

Skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: