Snöröjning och halkbekämpning i smittad zon

Jordbruksverket har tagit fram information om snöröjning och halkbekämpning. På anlagd väg får privata markägare, kommunen eller anlitad entreprenör utföra normalt vinterunderhåll. Du får ploga och sätta upp snökäppar. Du får även sanda och salta.

Definition av anlagd väg

Anlagd väg innebär att det är en allmän väg, en väg till en bostad eller en väg som är avsedd för biltrafik. Skogsbilvägar är inte en anlagd väg, så på dem får du inte vistas utan beviljat undantag.

Snöröjning och grindar i vildsvinstängslet

Du som ansvarar för snöröjningen på en viss väg ansvarar också för att se till att eventuella grindar i stängslet runt området där de smittade vildsvinen hittats går att öppna och stänga efter att du har skottat vägen. Grindarna får hållas öppna medan du röjer bort snön.

Skador på vildsvinsstängslet

Om skador på vildsvinsstängslet upptäcks eller orsakas vid snöröjning eller halkbekämpning ska du anmäla det via Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se/stangselskador Länk till annan webbplats.

Rengöring av maskiner och redskap för snöröjning, saltning och sandning

De behöver inte rengöras då de enbart får användas på anlagd väg. De behöver inte rengöras innan de flyttas ut från den smittade zonen.

Utsättning av snökäppar

Om du använder spett eller liknande redskap för att ta upp hålla för att sätta i snökäppar ska du rengöra dessa noggrant om de ska lämna zonen. Detta gäller även om du istället använt en maskin.

Upptagning av snökäppar

Insamling av snökäppar för säsongen kan sedan genomföras som vanligt.

Sidan senast uppdaterad: