Tidigare uppdateringar

Här finns tidgare information och lägesbilder vi har publicerat.

Uppdaterad 230922: Skyltning vid platser - Smittade zonen. Under två dagar har FRG- Frivilliga resursgruppen hjälpt till att sätta upp skyltar på olika platser intill området för den smittade zonen för afrikansk svinpest. Det är för att uppmärksamma restriktionerna om förbudet att vistas i skog och mark inom området.

Uppdaterad information 230920: Samverkan fortsätter även denna vecka som varit och som kommer, skyltar kommer att sättas upp vid vägar in till den smittade zonen. Jordbruksverket meddelar att det har varit en stor uppslutning vid helgens sökande i området, ca 400 jägare har deltagit från bland andra jägare från kommunen

Jordbruksverket

400 jägare deltog i sökande efter kadaver i helgen. De uppdaterar ny information i frågor och svar allteftersom det kommer in. En bra sida att få mer information på. SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt har uppdaterad karta över hittade fynd i området samt information.

Jordbruksverket har aktuell information om händelsen, frågor och svar och aktuell karta.Länk till annan webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt, aktuell information om händelsen, arbetet och karta Länk till annan webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Samverkan med olika myndigheter fortsätter även denna vecka. Det är samverkansmöten med bland andra Jordbruksverket, MSB, Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få aktuell lägesbild, lyfta frågor som vi får och ha en dialog om det fortsatta arbetet framöver. Vi samverkar på lokalt, regionalt och nationellt plan.

Skyltar

Inom kort kommer skyltar att sättas upp med text om att det är en smittad zon. Skyltarna kommer att sättas upp efter vägar som leder in i området. Det är FRG- Frivilliga resursgruppen som hjälper oss att sätta upp skyltarna. Skyltarna är framtagna av Jordbruksverket.

Träff med regionen

I veckan som varit har vi haft en träff med Region Dalarna på plats i kommunhuset. Där fördes en dialog om läget på kort och långsikt. Hur påverkar och kommer det att påverka kommuninvånarna, företagare, (jord- och skogsbruk, markentreprenörer m.fl.) föreningar, kommunens och bolagens verksamheter nu och framöver?

Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen där kommunchef, trygghetschef, räddningschef, beredskapssamordnare och kriskommunikatör ses kontinuerligt och får en gemensam lägesbild. Ett bra forum där vi ser vilka insatser behöver göras och vilka personer/verksamheter som behöver kontaktas.

___________________________________________

Uppdaterad 230912: Under gårdagen deltog Fredrik Rönning och Susanne Hedman-Jensen i ett möte tillsammans med berörda kommuner, landshövdingar och landsbygdsministern för att diskutera läget, framtida behov, samverkan med mera.

Kommunens trygghetschef, Carl-Fredrik Norgren har samlat ansvariga i kommunens olika verksamheter för att informera om det vi vet samt fånga upp frågor som kan behövas tas vidare till andra myndigheter för att få svar. Frågor som berörs är bland annat, akuta händelser som rör blåljus (räddningstjänst, ambulans, polis), vattenläckor med mera.

______________________________________

Uppdaterad information 230908 kl. 18.30 Under dagen har kommunchefen, trygghetschef, beredskapssamordnare, räddningschef, kriskommunikatör och miljö- och byggchefen deltagit i olika möten med andra myndigheter och berörda kommuner för att skapa sig en tydligare lägesbild över händelsen. Samverkansgrupper har startats upp och Fagersta kommun har gått upp i stab. Åtgärder har också skett i kommunens och bolagens verksamheter med bland annat att inte utföra planerade arbeten i området.

Kommunchef Susanne Hedman-Jensen: - Det vi gör nu är att förhindra att smittan ska sprida sig. Därför är det av yttersta vikt att vi följer restriktionerna att inte vistas i skog och mark inom zonen för att minska smittspridning.

Den smittade zonen rör sydöstra delen av kommunen. Jordbruksverket har upprättat tillsammans med Fagersta kommun en operativ central. Jaktlag på 25 personer kommer att påbörja sökverksamhet i området.

Vi har tätt kontakt med andra kommuner/myndigheter och följer händelseutvecklingen.

Kartan som visar den smittade zonen är samma som tidigare. Det vill säga den som finns på Jordbruksverkets webbplats.

Sidan senast uppdaterad: