Covid-19

Arbetet fortsätter med veckovisa avstämningar för pandemistaben. Där lägesbilden för verksamheterna och omvärlden diskuteras samt vilka åtgärder som behöver tas.

Viktigt att tänka på!

  • Följ information från myndigheter
  • Besök tillåts på våra äldreboenden. Kontakta gärna boendet innan besök.
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke, håll avstånd och undvik trängsel
  • Stanna hemma vid symtom
  • Testa dig vid minsta tecken på symtom


Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndighetens samlade information kring Coronapandemin

Region Dalarna

Länk till Region Dalarnas samlade information kring Coronapandemin

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsens pandemiinformation