Covid-19

Arbetet fortsätter med veckovisa avstämningar för pandemistaben. Där lägesbilden för verksamheterna och omvärlden diskuteras samt vilka åtgärder som behöver tas.

Viktigt att tänka på!

  • Följ bekräftad information från myndigheter.
  • Besök tillåts på våra äldreboenden. Kontakta gärna boendet innan besök.
  • Håll en god handhygien:
    - Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
    - Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Visa omtanke och håll avstånd
  • Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk


Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndighetens samlade information kring Coronapandemin

Region Dalarna

Länk till Region Dalarnas samlade information kring Coronapandemin

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsens pandemiinformation