Covid-19

Viktigt att tänka på!

  • Följ information från myndigheter
  • Besök tillåts på våra äldreboenden. Kontakta gärna boendet innan besök.
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma vid symtom


Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndighetens samlade information kring Coronapandemin

Region Dalarna

Länk till Region Dalarnas samlade information kring Coronapandemin

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsens pandemiinformation