Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Äldreguiden

På Socialstyrelsens hemsida finns Äldreguiden, som ger vägledning till dig som vill jämföra kvaliteten på vården och omsorgen vid landets äldreboenden, korttidsboenden, dagverksamheter och hemtjänstverksamheter. Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-20
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
omsorgsnamnden@smedjebacken.se