Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Förebyggande och hälsofrämjande - ett pågående projekt inom äldreomsorgen

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, med anledning av detta, startat ett projekt från den
1 januari 2019 för att se vilka behov som finns bland den äldre befolkningen i kommunen.
Projektet inriktas på ett förebyggande, hälsofrämjande arbete och i detta har förvaltningen skapat den nya rollen hälsofrämjare.
I omsorgsnämnden den 4 december 2019 beslutades att rollen hälsofrämjare skulle finnas kvar då man redan sett en framgång med att arbeta på detta sätt.

Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen, och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Hälsofrämjare

Solveig Bodare
tel: 0240- 66 03 86

solveig.bodare@smedjebacken.se