Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vilket stöd kan man få?

Målet är att äldre och funktionshindrade ska få stöd så att de på sina egna villkor kan bo kvar i sitt ordinära boende. Äldreomsorgen i Smedjebackens kommun omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, kommunrehabilitering med arbetsterapeut och sjukgymnast, demensvårdsutvecklare, anhörigstöd, dagverksamhet, centralkök och mottagningskök samt förråd.

Alla insatser inom äldre- och handikappomsorgen skall föregås av en biståndsbedömning. Ansökan görs hos biståndhandläggarna.öppnas i nytt fönster Man får sedan ett beslut på vilka insatser man är berättigad till. Eventuellt avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Exempel på bistånd man kan söka inom äldreomsorgen:

Vård och service för äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

All personal inom äldreomsorgen omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Länk till information om sekretess och överklagande av beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-09
Webbredaktör: Teresa Ramqvist