Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Avgifter, taxor äldre- och handikappomsorg

TAXA FÖR AVGIFTER 2020
En högsta avgift s.k. maxtaxa kan tas ut för hemtjänstavgift för service och omvårdnad i både eget och särskilt boende. I Socialtjänstlagen kapitel 8 §§ 3-9 finns bestämmelserna som reglerar hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Avgifterna är beslutade i omsorgsnämnden och sedan fastställda av kommunfullmäktige.

Denna högsta hemtjänstavgift är 2 125 kr per månad år 2020. Makar eller sambor som båda har hjälp från hemtjänsten ska betala avgift var för sig. Makar och sambor kan tillsammans få betala högst 
2 x 2125 kr.(=4 250 per par).


Avgifter för hemtjänst (service och omvårdnad)
Om du bor i eget boende och har hemtjänst med högst åtta timmar i månaden, så betalar du ett timpris. Timpriset är 1/8 av högsta avgiften, dvs 266 kr per timme. Högsta avgiften är 2 125 kr per månad. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende
Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende (Hedgården, Allégården, Solgården och Munkbogården) är högst 2 125 kr per månad. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgifter trygghetslarm
Avgiften för mobilt trygghetslarm är 250 kr per månad. Om man har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften om man har behov av trygghetslarm. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgiften för dagverksamhet är 70 kr per dag för lunchen samt kostnader för resor enligt färdtjänsttaxa.  

Avgifter för mat
Priset per portion mat som beställs via matdistribution är 65 kr. Avgiften för pensionärer för lunch inklusive dryck vid äldreomsorgens restauranger är 70 kr.

Avgift för maten på särskilt boende med heldygnsomsorg är 3 450 kr per månad. Då ingår frukost, lunch, middag och mellanmål. Minimibeloppet höjs då med 
960 kr för fördyrad kost.

Avgifter korttidsplatser
Avgifterna vid korttidsplatser tas ut per dag. Avgiften för maten är 115 kr per dag (= 1/30 av 3 450 kr). Avgiften för hemtjänstinsats (service och omvårdnad) är 1/30 av maxtaxan, 2 125 kr (71 kr/dag) dock högst ditt avgiftsutrymme.

Hyror särskilt boende
Hyran på Allégården är 3 738 kr och på Hedgården 3 840 kr per månad.
Hyran på Solgården är 5 278 kr per månad.
På Munkbogården är lägenheterna olika stora varför hyrorna varierar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-30
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Magnus Sundström
Avgiftshandläggare
Tfn: 0240- 66 03 52

Annelie Gustavsson
Avgiftshandläggare

Tfn: 0240- 66 03 44

Telefontid mellan klockan 10.00 - 12.00

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken