Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Avgifter, taxor äldre- och handikappomsorg

TAXA FÖR AVGIFTER 2018
En högsta avgift s.k. maxtaxa kan tas ut för hemtjänstavgift för service och omvårdnad i både eget och särskilt boende. I Socialtjänstlagen kapitel 8 §§ 3-9 finns bestämmelserna som reglerar hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Avgifterna är beslutade i socialnämnden och sedan fastställda av kommunfullmäktige.

Denna högsta hemtjänstavgift är 2 044 kr per månad år 2018. Makar eller sambor som båda har hjälp från hemtjänsten ska betala avgift var för sig. Makar och sambor kan tillsammans få betala högst  2 x 2 044 kr.

Avgifter för hemtjänst (service och omvårdnad)
Om du bor i eget boende och har hemtjänst med högst åtta timmar i månaden, så betalar du ett timpris. Timpriset är 1/8 av högsta avgiften, dvs 256 kr per timme. Högsta avgiften är 2 044 kr per månad. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende
Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende (Hedgården, Allégården, Solgården och Munkbogården) är högst 2 044 kr per månad. Avgiften kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som saknar avgiftsutrymme helt befrias från att betala avgift.

Avgifter trygghetslarm
Avgiften för mobilt trygghetslarm är 250 kr per månad. Om man har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften om man har behov av trygghetslarm. Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som saknar avgiftsutrymme helt befrias från att betala avgift.

Avgiften för dagverksamhet är 65 kr per dag för lunchen samt kostnader för resor enligt färdtjänsttaxa.  

Avgifter för mat
Priset per portion mat som beställs via matdistribution är 60 kr. Avgiften för pensionärer för lunch inklusive dryck vid äldreomsorgens restauranger är 65 kr.

Avgift för maten på särskilt boende med heldygnsomsorg är 3 100 kr per månad. Då ingår frukost, lunch, middag och mellanmål. Minimibeloppet höjs då med 1 220 kr för fördyrad kost.

Avgifter korttidsplatser
Avgifterna vid korttidsplatser tas ut per dag. Avgiften för maten är 103 kr per dag (= 1/30 av 3 100 kr). Avgiften för hemtjänstinsats (service och omvårdnad) är 1/30 av avgiftsutrymmet, dock högst 68 kr per dag.

Hyror särskilt boende
Hyrorna på Allégården och Hedgården är 3 633 kr per månad.
Hyran på Solgården är 5 175 kr per månad.
På Munkbogården är lägenheterna olika stora varför hyrorna varierar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24
Webbredaktör: Magnus Sundström

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Magnus Sundström
Avgiftshandläggare
Tfn: 0240- 66 03 52

Annelie Gustavsson
Avgiftshandläggare

Tfn: 0240- 66 03 44

Telefontid mellan klockan 10.00 - 12.00

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken