Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Verksamheter för hjälp och stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

För dig som bor i Smedjebackens kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.


Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Kontaktinformation individ- och familjeomsorgenöppnas i nytt fönster

Familjestöd

Familjer med behov av stöd och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag kring föräldraskapet kan vända sig till familjestödet.
Kontaktinformation familjestödetöppnas i nytt fönster


Elevhälsan grundskola

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.
Kontaktinformation elevhälsan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsa gymnasieskolan VBU

Kontaktinformation elevhälsan VBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen.

Du som är 13 - 23 år är välkommen att besöka ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.
Kontaktinformation ungdomsmottagningen.öppnas i nytt fönster

Barnavårdscentralen BVC

Barnhälsovården - BVC- är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.
Kontaktinformation BVC​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samtalsmottagningen för barn och unga

Samtalsmottagningens uppdrag är att behandla mild till måttlig grad av psykisk ohälsa, samt ge stödjande och förebyggande insatser till barn och ungdomar mellan 0 – 17 år, och deras föräldrar.
Kontaktinformation till samtalsmottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Barn och ungdomspsykiatrin ​

BUP´s (barn- och ungdomspsykiatri) uppgift är att möta barn och ungdomar till och med 17 år som har allvarlig psykisk ohälsa och deras familjer.
Kontaktinformation BUPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan senast uppdaterad: 2019-08-16
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Reception Tfn: 0240-66 03 35 ifo@smedjebacken.se

Verksamhetschef elevhälsan

Susanne Sandström
Tfn:0240-606 02 15
fou@edu.smedjebacken.se

Besöksadress
Centrumhuset Vasagatan 14 Smedjebacken