Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Dödsboanmälan

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person dör ska normalt bouppteckning göras efter den döde inom tre månader. Det kan begravningsbyråer eller banker hjälpa till med. Räcker den dödes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan. Finns det fast egendom eller tomträtt ska bouppteckning göras. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan

Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckningshandling. Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan görs av familje- och utbildningsnämnden och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-16
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Socialsekreterare
Tfn: 0240-66 03 35
Beställ tid för besök

Besöksadress
Vasagatan 14,  Smedjebacken

Mer information

Broschyr om dödsboanmälan.PDF (pdf, 138 kB)

Begravningslagen 5 kap. 2 §. Ansvar för gravsättning.

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §.  Bistånd till begravningskostnader

Ärvdabalken 18 kap. 2 § Provisorisk dödsboförvaltning

Ärvdabalken 20 kap. 8 a § Dödsboanmälan