Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ekonomi, socialbidrag

Har du svårt att klara din ekonomi?

Du kan hos kommunens konsumentvägledare få kostnadsfri ekonomisk rådgivning.

Du kan eventuellt även ha rätt till socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd /försörjningsstöd som det idag kallas.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-05
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Ulrika Skoglund
1:e socialsekreterare
Tfn: 0240-66 03 35 reception

ulrika.skoglund@smedjebacken.se

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken