Smedjebackens kommun, till startsida

Finsam

Västerbergslagens samordningsförbund FINSAM, Ludvika-Smedjebacken

FINSAMS ändamål är att genom finasiell samordning uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är personer 18 år och uppåt. Genom Finsam kan myndigheter samverka på ett mer effektivt sätt så att personen ifråga får det samlade stöd som behövs för att komma tillbaka till arbete efter sjukdom eller skada.

Medlemmar i FINSAM är Smedjebackens och Ludvikas  kommuner tillsammans med landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Karin Berg är Smedjebackens kommuns representant i Finsam. 

Västerbergslagens samordningsförbund FINSAM, Ludvika-Smedjebacken


 
 
 

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-07
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Finsam

Tfn:0240-16106
E-post: info@finsamvb.se