Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Anmälan vid misstanke om att ett barn far illa

Anmälningsskyldighet

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga som har en svår socialsituation får vård och skydd.  Anställda inom exempelvis skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvården m.fl är enligt lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet  1 § Socialtjänstlagen. Privatpersoner har mer ett moraliskt ansvar att anmäla. Där finns ingen skyldighet att anmäla.

Hur hanterar socialtjänsten en anmälan?

När anmälan har kommit till socialtjänsten kommer familjen att kontaktas av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan kommer att tas upp med familjen och ställning tas till om utredning behöver göras för att se om och hur socialtjänsten kan hjälpa barnet och familjen.

P.g.a. sekretess kan socialtjänsten inte informera anmälaren om vad som händer i familjen efter att anmälan gjorts, om inte familjen ger sin tillåtelse till detta.

Socialtjänsten är också skyldig att utreda en anonym anmälan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-26
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Mottagningstelefon
Barn
Tfn: 0240-66 03 91

Reception: 0240-66 03 35


Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken