Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familjerätt

Familjerätten omfattar samarbetssamtal samt utredningar och rådgivning gällande;
  • faderskap
  • adoptioner
  • frågor om vårdnad, boende och umgänge

När separerade föräldrar är överens om gemensamma barns vårdnad, boende och/eller umgänge kan man få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen.

Separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan få hjälp att söka lösningar i samarbetssamtal.

Det kan bli besvärligt för barnen om de separerade föräldrarna har svårt att samarbeta. Barnen vill vara lojala med båda sina föräldrar och kan hamna i kläm i föräldrarnas konflikter. Socialnämndens uppgift är att verka för lösningar, som blir för barnens bästa.

Familjerättens verksamhet regleras bland annat av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Uppgifterna om enskilda som lämnas till familjerätten i samband samarbetssamtal och utredningar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-20
Webbredaktör: David Wallman

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen


Familjerättssekreterare

Tfn: 0240-66 03 33

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Öppet:
mån-fred kl. 8.00 – 16.00 Telefonnummer 0240-66 03 33