Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vårdnad, boende och umgänge

 Föräldrar som är överens, kan få hjälp av familjerättssekreterare att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.  Avtalen har samma juridiska status som en dom i domstolen.
 

Samarbetssamtal


När föräldrar inte är överens om någon eller flera av frågorna om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal för att försöka hitta lösningar. 
 
När tingrätten har mål gällande någon av frågorna om vårdnad, boende eller umgänge för barn hämtar rätten in upplysningar och/eller en utredning hos socialnämnden om parterna.
 

Snabbupplysningar


Om domstolen ska fatta ett interimistiskt beslut innan en slutlig dom,  kan rätten inhämta upplysningar från socialnämnden. Nämnden kallar parterna till samtal och i vissa fall även barnen. Dessa så kallade "snabbupplysningar" ska  lämnas in till rätten inom några veckor.

Utredning


Domstolen kan också ge socialnämnden i uppdrag att göra en mer omfattande utredning som vanligen ska vara färdigställd inom tre månader från tingsrättens begäran. Om föräldrarna bor i olika kommuner kan tingrätten ge två socialnämnder i uppdrag att göra utredningen i samråd med varandra.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-09
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen


Familjerättssekreterare

Tfn: 0240-66 03 33
Telefontid måndag - onsdagar och fredagar klockan 08.30 — 9.30.

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken