Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familjehem

En del barn kan av olika anledningar inte bo kvar i föräldrahemmet. När barnets behov  ej kan tillgodoses av genom insatser i föräldrahemmet kan barnet placeras i ett familjehem.  I ett  akut läge kan barnets få komma till en jourfamilj eller på ett utrednings- eller behandlingshem. För en del barn handlar det om kortare tid i familjehem. En del barn stannar i sitt familjehem tills de blir vuxna.

I första hand skall socialtjänsten undersöka om barnet kan tas omhand av anhöriga eller andra närstående. Om det inte går placeras barnet i ett familjehem utanför barnets eget nätverk.

Målsättningen med familjehemsvården är att barnet ska kunna återförenas med sin familj eller att det ska ha ett bra umgänge med sina biologiska föräldrar.

Vill Du bli familjehemsförälder?

Kontakta familjehemssekreterare som utreder blivande familjehem.
Innan ett barn tas emot i ett familjehem utreds familjehemmet av socialtjänsten. Socialnämnden måste alltid godkänna att ett barn placeras i ett familjehem.

Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår till familjehemmet enligt centrala rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utbildning för blivande familjehemsföräldrar erbjuds av flera aktörer. Familjehemssekreterare kan förmedla kontakter.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen


Familjehemssekreterare

Tfn: 0240- 66 03 46

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Mer information

FamiljehemSverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell tjänst för dig som vill söka som familjehem.Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner SKR