Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ungdomstjänst

Vad är ungdomstjänst?


Ungdomstjänst är en påföljd som kan utdömas till unga lagöverträdare mellan 15-18 år men i särskilda fall upp till 21 år. För att kunna dömas till ungdomstjänst måste den unge och vårdnadshavaren samtycka till påföljden. Socialnämnden ska även bedöma om ungdomen är lämplig för ungdomstjänst. I annat fall kan annan påföljd utdömas. Om den unge döms till ungdomstjänst åligger det socialtjänsten att verkställa domen, vilket en socialsekreterare ansvarar för.
 
Ungdomstjänsten består av två delar. Den ena är oavlönat arbete på en anvisad arbetsplats med en ansvarig handledare. Den andra är en samtalsserie på sammanlagt fem samtal.
Ungdomstjänst verkställs av socialtjänsten i samarbete med olika arbetsplatser/ungdomstjänstplatser.  

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Enhetschef
Tfn: 0240-66 03 35

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken